Nieuws

Wetswijzigingen 2023-2024

12-12-2023

Zoals ieder jaar wijzigt er in 2024 flink wat in de wet. Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor je op een rij.

Zie ook: Ons Stappenplan December 2023 over alles wat je moet weten om 2023 goed af te sluiten en 2024 met een gerust hart te beginnen.

 

Minimumloon verhoogd én anders berekend

Vanaf januari 2024 krijgen we voor het eerst een minimumuurloon van € 13,27. Voorheen werd er altijd een maandloon gegeven, gebaseerd op een fulltime werkweek van 36 uur. Voor werkgevers met een fulltime rooster van 36 uur per week verandert er dus weinig.

Het verschil wordt wel groot als je een afwijkende werkweek heb. We zullen als voorbeeld 40 uur per week nemen.

Je moet kijken naar de werkbare dagen in een jaar, dus alle maandagen t/m vrijdagen bij elkaar opgeteld. Voor 2024 zijn dit er 262.
Een arbeidsdag is 8 uren (40 uren per week / 5 werkbare dagen per week).
Het aantal arbeidsuren voor 2024 is dus 2096 (262 * 8)
Het minimumuurloon is € 13,27
Het maandloon wordt nu 2096/12 * € 13,27 = € 2.317,83

Nmbrs (de softwareleverancier van ons online salarissysteem) heeft een interessant artikel geschreven over hoe dit er in de praktijk uit kan zien.

Heb je vragen over de berekening van het minimumloon per maand laat het ons dan weten, we helpen je graag.

Reiskostenvergoeding

Per 1 januari 2024 is het mogelijk om de reiskostenvergoeding te verhogen. Deze staat nu op 21 cent per kilometer en gaat naar 23 cent.

Let op! Deze verhoging is geen verplichting als je geen cao hebt. In de cao kan de verhoging wel opgenomen zijn. Wij zullen daarom niet standaard de reiskosten gaan verhogen. Geef ons hier ook echt opdracht toe, zodat jouw werknemers in 2024 de vergoeding krijgen die jij wilt. Je mag altijd meer geven, maar het meerdere is belast loon. Hoe eerder wij dit weten, des te beter we het kunnen verwerken.

Thuiswerkvergoeding

De thuiswerkvergoeding stijgt in 2024 naar € 2,35 per dag.

Wat heel belangrijk is om ons te melden, is of er een vaste thuiswerkdag is. De vergoeding mag je geven, het hoeft niet, maar als iemand thuiswerkt kan die niet óók reiskostenvergoeding ontvangen. Het is of/of en niet en/en, dus wij moeten weten of er thuiswerkdagen zijn en of je hiervoor de vergoeding per thuiswerkdag wilt geven. Je mag altijd meer geven, maar het meerdere is belast loon. Vermoed je dat de reiskostenvergoedingen niet correct zijn, omdat de werknemer ook is gaan thuiswerken, geef dit dan tijdig aan ons door.

Reiskosten worden vaak met een vaste vergoeding betaald, zodat hier geen omkijken meer naar is. Als er ook thuis wordt gewerkt, maar niet structureel, is het wellicht verstandig om te kiezen voor een opgaaf per maand van reisdagen en thuiswerkdagen, in plaats van een vaste reiskostenvergoeding. Denk hierover na, zodat wij tijdig de administratie kunnen aanpassen.

Let op: Bovenstaande geldt alleen voor woon-werkverkeer. Als een werknemer vanuit huis een klant bezoekt, kunnen er uiteraard wel zakelijke kilometers worden gedeclareerd.

Ov-abonnementen

Vanaf 2024 geldt in de werkkostenregeling (WKR) een gerichte vrijstelling voor de ov-kaart, mits de werknemer deze ook zakelijk gebruikt. Je kunt de ov-kaart hierdoor geheel onbelast verstrekken aan je werknemer.

Lunchvergoeding

Gezellig samen lunchen op kantoor op kosten van de werkgever! Teambuilding en af en toe een beetje werk bespreken, maar vooral erg gezellig zo’n gratis lunch op kantoor.

Let op, werkgevers! Deze lunch is officieel óók loon; de belastingdienst heeft de fiscale waarde voor 2024 vastgesteld op € 3,90 per maaltijd per werknemer.

DGA loon

Het minimumbedrag gebruikelijk loon voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) is per 2024 gewijzigd naar € 56.000.

Toetredingsleeftijd pensioen

Door de Wet toekomst pensioenen gaat de toetredingsleeftijd per 1 januari 2024 omlaag naar 18 jaar (in 2023 is dit nog 21 jaar). Pensioenregelingen vanuit de cao zullen door ons online salarissysteem aangepast worden. Is er een eigen pensioenregeling via een bank/verzekeringsmaatschappij, geef ons dan alsjeblieft de nieuwe overeenkomst door, zodat wij de juiste premies kunnen gaan inhouden. Als er leeftijdstaffels zijn, stuur deze dan ook graag mee.

AOW-gerechtigde leeftijd

De AOW-gerechtigde leeftijd gaat omhoog naar 67 jaar (in 2023 was dit 66 jaar en 10 maanden).

Vrije ruimte WKR

De vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) daalt in 2024 van 3% naar 1,92% over de eerste € 400.000 van de loonsom, daarboven blijft het 1,18%.

Let op! De vrije ruimte houden wij elke maand bij in het overzicht, maar de administratie van deze vrije ruimte moet uit de boekhouding komen inclusief BTW. Geef ons tijdig door wat er in de boekhouding wordt betaald aan personeel, zodat wij de vrije ruimte goed kunnen bijhouden. Anders moet de boekhouder (of jijzelf) aan het einde van het jaar nog de administratie doorlopen.

30% Regeling

De 30% regeling wordt versoberd; het maximale loon wordt € 233.000 per jaar. Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op.

Wettelijk verlof laten vervallen

Wettelijk verlof dat is opgebouwd in 2023 en nog niet is opgenomen, mag je in juli 2024 laten vervallen. Werknemers kunnen de wettelijke verlofuren dus nog een half jaar opnemen. Staat er op 30 juni 2024 echter nog een wettelijk verlofsaldo uit 2023, dan mag je dit laten vervallen.

Let op! Systeemtechnisch vervallen deze uren niet automatisch; ongebruikte uren die na 30 juni 2024 nog niet zijn opgenomen, dien je daarom handmatig te laten vervallen. In deze instructievideo leggen we stap voor stap uit hoe je dit doet.

Let op: Premie Werkhervattingskas

Eind november heb je van de belastingdienst de brief Premie Werkhervattingskas 2024 ontvangen. Om te bepalen met welke premies we moeten gaan rekenen hebben wij deze brief nodig. Hoe je de brief zelf kunt uploaden, zie je in deze instructievideo.

AVG-veilig muteren zonder externe links

We begrijpen het volkomen: je wilt mutaties volgens de AVG-richtlijnen indienen, en dus niet zomaar documenten zonder extra beveiliging verzenden. Dat is dan ook exact waar ons online salarissysteem op is gebouwd. Nmbrs is geheel AVG-veilig, en daardoor zijn onze online mutatieformulieren dit ook. Nieuwe medewerkers aanmelden, bedrijfs- of medewerkerdocumenten toevoegen en nog veel meer; het kan allemaal conform de AVG via Nmbrs.

Wij verzoeken je dringend geen externe links zoals WeTransfer en Zivver te gebruiken, of wat voor vorm van beveiligde e-mails dan ook. Voor ieder document moeten inloggen, downloaden en uploaden kost ons enorm veel tijd. Onze werkwijze binnen Nmbrs is AVG-veilig, overzichtelijk en eenduidig. Zo is alles beveiligd, gaat er geen belangrijke informatie verloren, en gebeurt alles snel en nauwkeurig.

Op onze website vind je diverse instructievideo’s om het je zo makkelijk mogelijk te maken.

pvexpertbeheerWetswijzigingen 2023-2024
lees meer

Stappenplan December 2023

06-11-2023

Het einde van het jaar is alweer in zicht. In deze drukke periode is het extra belangrijk alles zo vroeg mogelijk te regelen. Zo kun je in de laatste loonaangifte van het jaar nog correcties doorvoeren, en moeten wij aangeven of de vrije ruimte van de WKR is overschreden. Wij helpen je graag op weg met dit handige stappenplan.

Zie ook: Ons nieuwsbericht over Wetswijzigingen 2023-2024.

 

Afsluiting 2023

1. Verwerkingstijd
Houd rekening met vertragingen. Rond de feestdagen heeft iedereen meer tijd nodig om mutaties te verwerken. Niet alleen PvExpert, maar ook de bank zal langer doen over mutaties en betalingen. Wij vragen je alle benodigde informatie uiterlijk 15 december 2023 aan te leveren. Voor alles wat na 15 december binnenkomt, kunnen wij deze verwerkingstijd niet garanderen.

2. Declaraties
Vraag na of jouw medewerkers alle declaraties hebben ingediend. Gebeurt dit digitaal, keur deze dan ook goed; zonder goedkeuring kunnen wij ze niet verwerken.

3. Overwerkuren
Kijk na of alle overwerkuren zijn verrekend.

4. Werknemers aan/afmelden
Zijn alle nieuwe werknemers aangemeld bij ons? Zijn alle uit dienst getreden werknemers bij ons afgemeld? Staat er niemand meer op de loonlijst die niet bij jullie werkt? Zijn alle verlopen contracten aan ons doorgegeven?

5. S&O-afdrachtvermindering
Geef indien van toepassing de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk aan ons door, zodat wij de maximale afdracht kunnen berekenen.

6. Vrije ruimte
Controleer of er nog verstrekkingen/vergoedingen zijn gegeven. Denk hierbij aan personeelsfeesten, borrels buiten de werkplek, kerstpakketten et cetera. Grote kans dat wij de vrije ruimte moeten gaan invullen. We ontvangen daarom graag de facturen inclusief btw, zodat wij een eventuele overschrijding van de vrije ruimte op tijd kunnen aangeven aan de belastingdienst.

6a. Let op: de vrije ruimte van 2023 kan alleen worden gebruikt voor betalingen/verstrekkingen in 2023. Alles wat in 2024 plaatsvindt, valt in de vrije ruimte van 2024. Houd rekening met het genietingsmoment (moment van betaling) dat wordt gebruikt voor de bepaling in welk jaar de betaling/verstrekking valt. Andersom geldt: zodra het jaar 2024 is begonnen, kun je geen gebruik meer maken van de vrije ruimte uit 2023.

6b. De vrije ruimte wordt bijgehouden bij de salarisdocumenten, in het overzicht werkkostenregeling.

7. Bonussen
Geef eventueel uitgekeerde bonussen (zoals prestatieloon of eindejaarsuitkering) aan ons door, zodat wij deze kunnen verwerken op de loonstroken. De betalingen in de boekhouding moeten aansluiten met de salarisadministratie.

8. Bedrijfsauto’s
Denk aan een wisseling van bedrijfsauto’s. Helaas merken wij regelmatig dat we informatie over een autowissel niet tijdig ontvangen. Controleer op de loonstrook (rechts bovenaan) of wij het juiste kenteken hebben van de betreffende werknemer en geef eventuele wijzigingen aan ons door.

9. Verlof
De verlofkaarten worden alleen bijgewerkt als alle aanvragen zijn goed- of afgekeurd. Zorg ervoor dat dit zo snel mogelijk is geregeld, zodat wij de jaarwissel sneller kunnen draaien.

Het verlofsaldo dat tijdens het draaien van de jaarwissel staat geregistreerd, nemen wij mee naar 2024. Zodra wij het systeem hebben omgezet naar 2024, worden eventuele wijzigingen in 2023 niet meer automatisch aangepast. Houd hier rekening mee. Geef ons door als er ná het verwerken van het jaarwerk nog iets is veranderd in 2023; wij moeten dit dan handmatig aanpassen. Als wij niets horen, kunnen we ook niets aanpassen en is het meegenomen verlof mogelijk niet correct.

9a. Zodra we de lonen van december hebben verwerkt, zie je dat het verlofsaldo van alle medewerkers op nul staat. Dit komt doordat het systeem op dat moment al is omgezet naar januari, terwijl officieel de eerste periode van het nieuwe jaar nog moet beginnen. Het verlofsaldo is dus niet verdwenen; dat komt er vanzelf achteraan. Je kunt nog gewoon verlof afboeken in 2023. Zolang je zorgt dat de aanvraagdatum klopt, komt het verlof in het juiste jaar te staan.

Voorbereiding 2024

Je gaat brieven ontvangen de komende tijd.

1. Premie Werkhervattingskas
(ontvangst eind november)
Je krijgt van de belastingdienst de brief Premie Werkhervattingskas 2024. Om te bepalen met welke premies we moeten gaan rekenen hebben wij deze brief nodig. Hoe je de brief zelf kunt uploaden, zie je in deze instructievideo.

2. Minimumloon wordt verhoogd en anders berekend
Vanaf januari 2024 krijgen we voor het eerst een minimumuurloon van € 13,27. Voorheen werd er altijd een maandloon gegeven, gebaseerd op een fulltime werkweek van 36 uur. Voor werkgevers met een fulltime rooster van 36 uur per week verandert er dus weinig.

Het verschil wordt wel groot als je een afwijkende werkweek heb. We zullen als voorbeeld 40 uur per week nemen.

Je moet kijken naar de werkbare dagen in een jaar. Voor 2024 zijn dit er 262.
Een arbeidsdag is 8 uren (40 uren per week / 5 werkdagen).
Het aantal arbeidsuren voor 2024 is dus 2096 (262 * 8)
Het uurloon is gegeven € 13,27
Het maandloon wordt nu 2096/12 * € 13,27 = € 2.317,83

Heb je vragen over de berekening van het minimumloon per maand laat het ons dan weten, we helpen je graag.

3. Pensioenpremie
Je krijgt een brief/mededeling pensioenfonds met de nieuwe premies voor 2024. Ook van deze brief ontvangen wij graag een kopie.

4. Jaarwerk voor pensioenfonds
Je krijgt een verzoek van de pensioenfondsen om het jaarwerk aan te leveren. Verzorg jij zelf de pensioenen? Dan hoeven wij dit niet te weten. Anders zijn wij uiteraard graag op de hoogte van de inhoud van deze brief.

5. Loonaangiftedata
Je krijgt van de belastingdienst een brief met data waarop je loonaangifte moet doen. Je kunt deze brief als bedrijfsdocument toevoegen in ons online salarissysteem.

6. Werknemerspremies
Er zullen verschillende mededelingen vanuit de overheid komen over de werknemerspremies voor 2024. Wij kunnen pas begin januari loonberekeningen maken voor 2024.

Uiterlijk 15 december

Om het jaar correct, volledig en op tijd af te kunnen sluiten, vragen wij je alle benodigde informatie uiterlijk 15 december 2023 aan te leveren. Op deze manier hebben wij alles gegarandeerd voor de kerstdagen verwerkt en kan iedereen met een gerust hart feest gaan vieren. Voor alles wat na 15 december binnenkomt, kunnen wij deze verwerkingstijd niet garanderen.

Maak je gebruik van de uitgebreide mogelijkheden van ons online salarissysteem, dan kun je documenten eenvoudig zelf toevoegen en structureren. In onze instructievideo’s leggen we stap voor stap uit hoe je dit doet. Gebruik je deze mogelijkheden nog niet, stuur de documenten dan naar mutaties@pvexpert.nl.

Tot slot

Heb je aanvullende vragen of kom je ergens niet uit? Neem dan gerust contact met ons op.

Namens het hele team van PvExpert: alvast een fijne decembermaand gewenst!

pvexpertbeheerStappenplan December 2023
lees meer

Wetswijzigingen 2022-2023

16-11-2022

In 2022 is er flink wat gewijzigd in de wet, en in 2023 wijzigt er nog veel meer. Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor je op een rij.

Zie ook: Ons Stappenplan 2022 over alles wat je moet weten om 2022 goed af te sluiten en 2023 met een gerust hart te beginnen.
Luister ook: De eindejaarsafleveringen van onze podcast over de jaarafsluiting en wetswijzigingen.

 


Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden

Sinds 1 augustus 2022 is de wet TVA tot stand gekomen: Wetsvoorstel Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden. Deze wet is zonder overgangsrecht tot stand gekomen, dus alle afspraken die in tegenstrijd zijn met deze wet, zijn vanaf 1 augustus 2022 nietig verklaard. Denk aan de nevenactiviteiten, deze zijn nu heel moeilijk te verbieden. De andere drie pijlers in deze wet:

– Werkgever moet verplichte scholing kosteloos en zonder studiekostenbeding aan werknemer aanbieden.
– Uitbreiding van de informatieverplichtingen van de werkgever (vooral meerdere verlofsoorten).
– Versterking positie arbeidskrachten met een onvoorspelbaar werkpatroon.
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2022/06/28/richtlijn-transparante-en-voorspelbare-arbeidsvoorwaarden


Betaald Ouderschapsverlof

Sinds 2 augustus 2022 bestaat het recht op betaald ouderschapsverlof van 9 weken. Het UWV betaalt dit ouderschapsverlof van 70% van het dagloon. Het geld kan naar de werkgever worden overgemaakt, of naar de werknemer. Wij moeten het altijd weten als er betaald ouderschapsverlof is, ook als je besluit 100% te blijven betalen.

Let op! Laat ons bij het doorgeven van het ouderschapsverlof alsjeblieft weten wie het geld van het UWV krijgt, werknemer of werkgever. Beide hebben nadelen:

– Als het geld naar de werknemer gaat, is er eerst een inhouding op het loon van 100% vanuit de werkgever, en later krijgt de werknemer de gelden van 70% van het dagloon van het UWV. Hier kan een flinke periode tussen zitten.

– Komt het geld bij de werkgever terecht, dan kan dit een nadeel voor de werkgever zijn. Immers betaalt het UWV 70% van het dagloon uit, en niet het huidige uurloon dat de werknemer nu verdient. Iemand die pas salarisverhoging heeft gekregen zal hierdoor meer loon van de werkgever krijgen, dan dat het UWV terugbetaalt.


Reiskosten- en Thuiswerkvergoeding

Per 1 januari 2023 is het mogelijk om de reiskostenvergoeding te verhogen. Deze staat nu op 19 cent per kilometer en gaat naar 21 cent.

Let op! Deze verhoging is geen verplichting als je geen cao hebt. In de cao kan de verhoging wel opgenomen zijn. Wij zullen daarom niet standaard de reiskosten gaan verhogen. Geef ons hier ook echt opdracht toe, zodat jouw werknemers in 2023 de vergoeding krijgen die jij wilt. Je mag altijd meer geven, maar het meerdere is belast loon. Hoe eerder wij dit weten, des te beter we het kunnen verwerken.

De thuiswerkvergoeding gaat omhoog naar € 2,15 per dag. Wat heel belangrijk is om ons te melden, is of er een vaste thuiswerkdag is. De vergoeding mag je geven, hoeft niet, maar als iemand thuiswerkt kan hij niet óók reiskostenvergoeding ontvangen. Het is of/of en niet en/en, dus wij moeten weten of er thuiswerkdagen zijn en of je hiervoor de vergoeding wilt geven van € 2,15 per dag. Je mag altijd meer geven, maar het meerdere is belast loon. Vermoed je dat de reiskostenvergoedingen niet correct zijn, omdat de werknemer ook is gaan thuiswerken, geef dit dan tijdig aan ons door.

Reiskosten worden vaak met een vaste vergoeding betaald, zodat hier geen omkijken meer naar is. Als er ook thuis wordt gewerkt, maar niet structureel, is het wellicht verstandig om te kiezen voor een opgaaf per maand van reisdagen en thuiswerkdagen, in plaats van een vaste reiskostenvergoeding. Denk hierover na, zodat we tijdig de administratie kunnen aanpassen.

Let op! In de coronatijd was thuiswerken een verplichting, en mensen die grensarbeiders waren (Duitsland/België) bleven in die periode gewoon in Nederland loonheffingen betalen, en verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Vanaf 1 januari 2023 vervalt deze uitzondering.

Als je werknemers hebt die in Duitsland/België wonen én thuiswerken, dan kan het zijn dat de regels rondom de wetgeving veranderen. In beginsel is het werkland namelijk altijd belast. Nu ze thuiswerken is het werkland dus ook Duitsland en België geworden, en zullen ze die werkdagen dáár belast zijn. Kijk goed naar de situatie voor jouw werknemers; wellicht is het verstandiger deze werknemers weer in Nederland te laten werken. Zoek dit goed uit om problemen te voorkomen, want vanaf 1 januari 2023 zijn de regels weer terug naar hoe ze voor coronatijden waren, en kan thuiswerken een enorme invloed hebben op de salarisbetaling van deze werknemers.

De regeling voor werknemers in Duitsland/België is sinds het verschijnen van deze nieuwsbrief uitgesteld. Meer informatie vind je op: https://www.svb.nl/nl/algemeen/algemeen/thuiswerken-en-sociale-verzekering-vanaf-1-juli-2022 

 

Lunchvergoeding

Gezellig samen lunchen op kantoor op kosten van de werkgever! Teambuilding en af en toe een beetje werk bespreken, maar vooral erg gezellig zo’n gratis lunch op kantoor.

Let op, werkgevers! Deze lunch is officieel óók loon; de belastingdienst heeft de fiscale waarde vastgesteld op € 3,55 per lunch per werknemer.


Afschaffing Doelmatigheidsmarge Gebruikelijk Loon

Per 1 januari 2023 is er een afschaffing doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) moet hetzelfde gaan verdienen als een werknemer in een vergelijkbare functie. Het kan zijn dat jouw DGA-loon hierop aangepast moet worden. Vergeet niet ons het juiste loon door te geven zodat we daar rekening mee kunnen houden in januari.

Het minimumbedrag gebruikelijk loon voor de DGA is gewijzigd naar € 51.000.


Vrije Ruimte WKR

De Vrije ruimte WKR gaat in 2023 tijdelijk naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom, daarboven blijft het 1,18%. Naar verwachting zal dit percentage in 2024 weer zakken.

Let op! De vrije ruimte houden wij elke maand bij in het overzicht, maar de administratie van deze vrije ruimte moet uit de boekhouding komen inclusief BTW. Geef ons tijdig door wat er in de boekhouding wordt betaald aan personeel, zodat wij de vrije ruimte goed kunnen bijhouden. Anders moet de boekhouder (of jijzelf) aan het einde van het jaar nog de administratie doorlopen.


Verhoging Minimumloon

Per 1 januari 2023 wordt het wettelijk minimumloon fors verhoogd, van € 1.756,20 naar € 1.934,40 (op 21 jaar en ouder) + 10,15% verhoging.

Leeftijd Per maand Per week Per dag
Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 januari 2023)
21 jaar en ouder € 1.934,40 € 446,40 € 89,28
20 jaar € 1.547,50 € 357,10 € 71,42
19 jaar € 1.160,65 € 267,85 € 53,57
18 jaar € 967,20 € 223,20 € 44,64
17 jaar € 764,10 € 176,35 € 35,27
16 jaar € 667,35 € 154,00 € 30,80
15 jaar € 580,30 € 133,90 € 26,78

 


Gedifferentieerde WGA Premie

De premie gedifferentieerde WGA mag voor 50% worden verrekend met de werknemer, tenzij de cao anders vermeldt. Dit mag aan het begin van elk kalenderjaar worden herzien.

pvexpertbeheerWetswijzigingen 2022-2023
lees meer

Stappenplan December 2022

16-11-2022

Het einde van het jaar is alweer in zicht. In deze drukke periode is het extra belangrijk alles zo vroeg mogelijk te regelen. Zo kun je in de laatste loonaangifte van het jaar nog correcties doorvoeren, en moeten wij aangeven of de vrije ruimte van de WKR is overschreden. Wij helpen je graag op weg met dit handige stappenplan.

Zie ook: Ons nieuwsbericht over Wetswijzigingen 2022-2023.
Luister ook: De eindejaarsafleveringen van onze podcast over de jaarafsluiting en wetswijzigingen.

 

Afsluiting 2022


1. Verwerkingstijd

Houd rekening met vertragingen. Rond de feestdagen heeft iedereen meer tijd nodig om mutaties te verwerken. Niet alleen PvExpert, maar ook de bank zal langer doen over mutaties en betalingen. Wij vragen je alle benodigde informatie uiterlijk 15 december 2022 aan te leveren.

2. Declaraties
Vraag na of jouw medewerkers alle declaraties hebben ingediend. Gebeurt dit digitaal, keur deze dan ook goed; zonder goedkeuring kunnen wij ze niet verwerken.

3. Overwerkuren
Kijk na of alle overwerkuren zijn verrekend.

4. Werknemers aan/afmelden
Zijn alle nieuwe werknemers aangemeld bij ons? Zijn alle uit dienst getreden werknemers bij ons afgemeld? Staat er niemand meer op de loonlijst die niet bij jullie werkt? Zijn alle verlopen contracten aan ons doorgegeven?

5. S&O-afdrachtvermindering
Geef indien van toepassing de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk aan ons door, zodat wij de maximale afdracht kunnen berekenen.

6. Vrije ruimte
Controleer of er nog verstrekkingen/vergoedingen zijn gegeven. Denk hierbij aan personeelsfeesten, borrels buiten de werkplek, kerstpakketten et cetera. Grote kans dat wij de vrije ruimte moeten gaan invullen. We ontvangen daarom graag de facturen inclusief btw, zodat wij een eventuele overschrijding van de vrije ruimte op tijd kunnen aangeven aan de belastingdienst.

6a. Let op: de vrije ruimte van 2022 kan alleen worden gebruikt voor betalingen/verstrekkingen in 2022. Alles wat in 2023 plaatsvindt, valt in de vrije ruimte van 2023. Houd rekening met het genietingsmoment (moment van betaling) dat wordt gebruikt voor de bepaling in welk jaar de betaling/verstrekking valt. Andersom geldt: zodra het jaar 2023 is begonnen, kun je geen gebruik meer maken van de vrije ruimte uit 2022.

6b. De vrije ruimte wordt bijgehouden bij de salarisdocumenten, in het overzicht werkkostenregeling.

7. Bonussen
Geef eventueel uitgekeerde bonussen (zoals prestatieloon of eindejaarsuitkering) aan ons door, zodat wij deze kunnen verwerken op de loonstroken. De betalingen in de boekhouding moeten aansluiten met de salarisadministratie.

8. Bedrijfsauto’s
Denk aan een wisseling van bedrijfsauto’s. Helaas merken wij regelmatig dat we informatie over een autowissel niet tijdig ontvangen. Controleer op de loonstrook (rechts bovenaan) of wij het juiste kenteken hebben van de betreffende werknemer en geef eventuele wijzigingen aan ons door.

9. Verlof
De verlofkaarten worden alleen bijgewerkt als alle aanvragen zijn goed- of afgekeurd. Zorg ervoor dat dit zo snel mogelijk is geregeld, zodat wij de jaarwissel sneller kunnen draaien.

Het verlofsaldo dat tijdens het draaien van de jaarwissel staat geregistreerd, nemen wij mee naar 2023. Zodra wij het systeem hebben omgezet naar 2023, worden eventuele wijzigingen in 2022 niet meer automatisch aangepast. Houd hier rekening mee. Geef ons door als er ná het verwerken van het jaarwerk nog iets is veranderd in 2022; wij moeten dit dan handmatig aanpassen. Als wij niets horen, kunnen we ook niets aanpassen en is het meegenomen verlof mogelijk niet correct.

9a. Zodra we de lonen van december hebben verwerkt, zie je dat het verlofsaldo van alle medewerkers op nul staat. Dit komt doordat het systeem op dat moment al is omgezet naar januari, terwijl officieel de eerste periode van het nieuwe jaar nog moet beginnen. Het verlofsaldo is dus niet verdwenen; dat komt er vanzelf achteraan. Je kunt nog gewoon verlof afboeken in 2022. Zolang je zorgt dat de aanvraagdatum klopt, komt het verlof in het juiste jaar te staan.

 

Voorbereiding 2023


1. Premie Werkhervattingskas
Je krijgt van de belastingdienst de brief Premie Werkhervattingskas 2023. Je bent verplicht ons hiervan een kopie te sturen. Dit jaar is dit extra belangrijk, omdat er per 1 januari 2022 een nieuwe verdeling komt in het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Om te bepalen in welke categorie jouw bedrijf valt, hebben wij deze brief nodig.

2. Pensioenpremie
Je krijgt een brief/mededeling pensioenfonds met de nieuwe premies voor 2023. Ook van deze brief ontvangen wij graag een kopie.

3. Jaarwerk voor pensioenfonds
Je krijgt een verzoek van de pensioenfondsen om het jaarwerk aan te leveren. Verzorg jij zelf de pensioenen? Dan hoeven wij dit niet te weten. Anders zijn wij uiteraard graag op de hoogte van de inhoud van deze brief.

4. Loonaangiftedata
Je krijgt van de belastingdienst een brief met data waarop je loonaangifte moet doen. Je kunt deze brief als bedrijfsdocument toevoegen in ons online salarissysteem.

5. Werknemerspremies
Er zullen verschillende mededelingen vanuit de overheid komen over de werknemerspremies voor 2023. Wij kunnen pas begin januari loonberekeningen maken voor 2023.

 

Uiterlijk 15 december

Om het jaar correct, volledig en op tijd af te kunnen sluiten, vragen wij je alle benodigde informatie uiterlijk 15 december 2022 aan te leveren. Op deze manier hebben wij alles gegarandeerd voor de kerstdagen verwerkt en kan iedereen met een gerust hart feest gaan vieren. Voor alles wat na 15 december binnenkomt, kunnen wij deze verwerkingstijd niet garanderen.

Maak je gebruik van de uitgebreide mogelijkheden van ons online salarissysteem, dan kun je documenten eenvoudig zelf toevoegen en structureren. In onze instructievideo’s leggen we stap voor stap uit hoe je dit doet. Gebruik je deze mogelijkheden nog niet, stuur de documenten dan naar mutaties@pvexpert.nl.

Tot slot

Heb je aanvullende vragen of kom je ergens niet uit? Neem dan gerust contact met ons op.

Namens het hele team van PvExpert: alvast een fijne decembermaand gewenst!

pvexpertbeheerStappenplan December 2022
lees meer

Podcast: Welkom bij “Over salaris gesproken…

“Over salaris gesproken…” is dé luchtige podcast over salarisadministratie. In deze eerste aflevering vertellen Patricia en Didi wie ze zijn, leggen ze uit voor wie deze podcast bedoeld is, en wat je er zoal van kunt verwachten.

Patricia is Register Payroll Professional (RPP) bij PvExpert Personeelsverloning en docent voor het Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) en de Vakopleiding Payroll Services (VPS). Didi is Communicatiemedewerker bij PvExpert. Achter de schermen worden zij onder meer ondersteund door Priscilla Riemersma, Register Salarisadministrateur (RSa) bij PvExpert. Meer weten? Kijk op www.pvexpert.nl of stuur je vragen en suggesties naar podcast@pvexpert.nl.

pvexpertbeheerPodcast: Welkom bij “Over salaris gesproken…
lees meer

Stappenplan December 2021

Het einde van het jaar is alweer in zicht. In deze drukke periode is het extra belangrijk alles zo vroeg mogelijk te regelen. Zo kun je in de laatste loonaangifte van het jaar nog correcties doorvoeren, en moeten wij aangeven of de vrije ruimte van de WKR is overschreden. Wij helpen je graag op weg met dit handige stappenplan.


Afsluiting 2021

1. Verwerkingstijd
Houd rekening met vertragingen. Rond de feestdagen heeft iedereen meer tijd nodig om mutaties te verwerken. Niet alleen PvExpert, maar ook de bank zal langer doen over mutaties en betalingen. Wij vragen je alle benodigde informatie uiterlijk 15 december 2021 aan te leveren.

2. Declaraties
Vraag na of jouw medewerkers alle declaraties hebben ingediend. Gebeurt dit digitaal, keur deze dan ook goed; zonder goedkeuring kunnen wij ze niet verwerken.

3. Overwerkuren
Kijk na of alle overwerkuren zijn verrekend.

4. Werknemers aan/afmelden
Zijn alle nieuwe werknemers aangemeld bij ons? Zijn alle uit dienst getreden werknemers bij ons afgemeld? Staat er niemand meer op de loonlijst die niet bij jullie werkt? Zijn alle verlopen contracten aan ons doorgegeven?

5. S&O-afdrachtvermindering
Geef de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk aan ons door, zodat wij de maximale afdracht kunnen berekenen.

6. Vrije ruimte
Controleer of er nog verstrekkingen/vergoedingen zijn gegeven. Denk hierbij aan personeelsfeesten, borrels buiten de werkplek, kerstpakketten et cetera. Grote kans dat wij de vrije ruimte moeten gaan invullen. We ontvangen daarom graag de facturen inclusief btw, zodat wij een eventuele overschrijding van de vrije ruimte op tijd kunnen aangeven aan de belastingdienst.

6a. Let op: de vrije ruimte van 2021 kan alleen worden gebruikt voor betalingen/verstrekkingen in 2021. Alles wat in 2022 plaatsvindt, valt in de vrije ruimte van 2022. Houd rekening met het genietingsmoment (moment van betaling) dat wordt gebruikt voor de bepaling in welk jaar de betaling/verstrekking valt. Andersom geldt: zodra het jaar 2022 is begonnen, kun je geen gebruik meer maken van de vrije ruimte uit 2021.

6b. De vrije ruimte wordt bijgehouden bij de salarisdocumenten, in het overzicht werkkostenregeling.

7. Bonussen
Geef eventueel uitgekeerde bonussen (zoals prestatieloon of eindejaarsuitkering) aan ons door, zodat wij deze kunnen verwerken op de loonstroken. De betalingen in de boekhouding moeten aansluiten met de salarisadministratie.

8. Bedrijfsauto’s
Denk aan een wisseling van bedrijfsauto’s. Helaas merken wij regelmatig dat we informatie over een autowissel niet tijdig ontvangen. Controleer op de loonstrook (rechts bovenaan) of wij het juiste kenteken hebben van de betreffende werknemer en geef eventuele wijzigingen aan ons door.

9. Verlof
De verlofkaarten worden alleen bijgewerkt als alle aanvragen zijn goed- of afgekeurd. Zorg ervoor dat dit zo snel mogelijk is geregeld, zodat wij de jaarwissel sneller kunnen draaien.

Het verlofsaldo dat tijdens het draaien van de jaarwissel staat geregistreerd, nemen wij mee naar 2022. Zodra wij het systeem hebben omgezet naar 2022, worden eventuele wijzigingen in 2021 niet meer automatisch aangepast. Houd hier rekening mee.

9a. Zodra we de lonen van december hebben verwerkt, zie je dat het verlofsaldo van alle medewerkers op nul staat. Dit komt doordat het systeem op dat moment al is omgezet naar januari, terwijl officieel de eerste periode van het nieuwe jaar nog moet beginnen. Het verlofsaldo is dus niet verdwenen; dat komt er vanzelf achteraan. Je kunt nog gewoon verlof afboeken in 2021. Zolang je zorgt dat de aanvraagdatum klopt, komt het verlof in het juiste jaar te staan.


Voorbereiding 2022

1. Premie Werkhervattingskas
Je krijgt van de belastingdienst de brief Premie Werkhervattingskas 2022. Je bent verplicht ons hiervan een kopie te sturen. Dit jaar is dit extra belangrijk, omdat er per 1 januari 2022 een nieuwe verdeling komt in het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Om te bepalen in welke categorie jouw bedrijf valt, hebben wij deze brief nodig.

2. Pensioenpremie
Je krijgt een brief/mededeling pensioenfonds met de nieuwe premies voor 2022. Ook van deze brief ontvangen wij graag een kopie.

3. Jaarwerk voor pensioenfonds
Je krijgt een verzoek van de pensioenfondsen om het jaarwerk aan te leveren. Verzorg jij zelf de pensioenen? Dan hoeven wij dit niet te weten. Anders zijn wij uiteraard graag op de hoogte van de inhoud van deze brief.

4. Loonaangiftedata
Je krijgt van de belastingdienst een brief met data waarop je loonaangifte moet doen. Je kunt deze brief als bedrijfsdocument toevoegen in ons online salarissysteem.

5. Werknemerspremies
Er zullen verschillende mededelingen vanuit de overheid komen over de werknemerspremies voor 2022. Wij kunnen pas begin januari loonberekeningen maken voor 2022.


Uiterlijk 15 december

Om het jaar correct, volledig en op tijd af te kunnen sluiten, vragen wij je alle benodigde informatie uiterlijk 15 december 2021 aan te leveren. Op deze manier hebben wij alles gegarandeerd voor de kerstdagen verwerkt en kan iedereen met een gerust hart feest gaan vieren. Voor alles wat na 15 december binnenkomt, kunnen wij deze verwerkingstijd niet garanderen.

Maak je gebruik van de uitgebreide mogelijkheden van ons online salarissysteem, dan kun je documenten eenvoudig zelf toevoegen en structureren. In onze instructievideo’s leggen we stap voor stap uit hoe je dit doet. Gebruik je deze mogelijkheden nog niet, stuur de documenten dan naar mutaties@pvexpert.nl.


Tot slot

Heb je aanvullende vragen of kom je ergens niet uit? Neem dan gerust contact met ons op.

Namens het hele team van PvExpert: alvast een fijne decembermaand gewenst!

pvexpertbeheerStappenplan December 2021
lees meer

Wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2022

Het wettelijk minimumloon wijzigt vanaf 1 januari 2022

bron: rijksoverheid.nl

Per 1 januari 2022

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.

Per maand, week en dag

Leeftijd Per maand Per week Per dag
Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 januari 2022)
21 jaar en ouder € 1.725,00 € 398,10 € 79,62
20 jaar € 1.380,00 € 318,50 € 63,70
19 jaar € 1.035,00 € 238,85 € 47,77
18 jaar € 862,50 € 199,05 € 39,81
17 jaar € 681,40 € 157,25 € 31,45
16 jaar € 595,15 € 137,35 € 27,47
15 jaar € 517,50 € 119,45 € 23,89

Per uur

Fulltime werkweek in bedrijf 21 jaar en ouder 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 januari 2022)
36 uur € 11,06 € 8,85 € 6,64 € 5,53 € 4,37 € 3,82 € 3,32
38 uur € 10,48 € 8,39 € 6,29 € 5,24 € 4,14 € 3,62 € 3,15
40 uur € 9,96 € 7,97 € 5,98 € 4,98 € 3,94 € 3,44 € 2,99

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.

pvexpertbeheerWettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2022
lees meer

Achter de schermen: instructievideo’s

Geschreven door Didi Hopman, Communicatiemedewerker

Onze nieuwe website (met nieuw logo!) staat inmiddels ruim twee maanden online en we zijn er nog steeds ontzettend blij mee. Zoals je ongetwijfeld hebt gemerkt, wordt achter de schermen keihard gewerkt aan nieuwe instructievideo’s. Als maker van die video’s vertel ik je hier graag wat meer over.

Lekenkracht
In februari 2019 ben ik begonnen instructievideo’s te maken voor PvExpert. Ik wist toen nog helemaal niets over salarisadministratie en ons online salarissysteem. Dit maakte de klus op z’n zachtst gezegd intimiderend, maar de video’s werden er juist beter van. Dit klinkt misschien gek, maar het is eigenlijk heel logisch. Als leek heb ik immers stap voor stap instructies nodig, en antwoorden op vragen die een ervaren persoon niet zo snel zal verzinnen.

100 procent Didi
De instructievideo’s worden van begin tot eind door mij gemaakt. Ik krijg een onderwerp aangeleverd, doe zelf onderzoek, stel véél vragen (sorry Patricia ;)) en oefen in een testomgeving van ons online salarissysteem. Vervolgens schrijf ik de tekst die je in de video te horen krijgt, en een script waarin ik stap voor stap noteer wat ik exact in de video ga laten zien. Ik maak schermopnamen, spreek alle teksten in, en bewerk alles tot de video’s die je van ons kent.

Je kunt je voorstellen dat ik hier in de loop der tijd steeds handiger in ben geworden; het verschil in kwaliteit tussen de eerdere en latere video’s is dan ook duidelijk te merken. Daarom heb ik de komst van het nieuwe logo en de nieuwe website met beide handen aangepakt om die kwaliteit op te krikken en gelijk te trekken.

Ideeënbus
Ik wil je graag bedanken voor je geduld, terwijl ik mijn best doe alle ‘oude’ video’s in een nieuw jasje te steken. Inmiddels ben ik ongeveer op de helft, en heb ik tussendoor op veler verzoek een geheel nieuwe video gemaakt. Daarnaast vul ik Vraag&Antwoord geleidelijk aan met nieuwe onderwerpen.

Wat zou volgens jou een goede toevoeging zijn voor Vraag&Antwoord? Waarover zou jij graag een instructievideo zien? Jouw ideeën zijn welkom! Stuur een e-mail naar didi@pvexpert.nl met als onderwerp “Ideeënbus” en ik zet ze op het verlanglijstje.

pvexpertbeheerAchter de schermen: instructievideo’s
lees meer

Gewoon een leuke (parttime) baan

Het vak salarisadministratie.

Het vak salarisadministratie is een interessant vak met veel uitdaging en afwisseling, elke dag is anders. PvExpert helpt Ondernemers, Accountants en Administratiekantoren aan een nauwkeurige salarisadministratie.

Omdat wij voor meer dan 1.100 werkgevers de salarisadministratie verzorgen hebben we te maken met veel verschillende soorten werkgevers en sectoren, van de slager op de hoek tot een groot productiebedrijf.

Jouw nieuwe baan?

Ben jij op zoek naar een echte uitdaging en vind je het leuk om je te ontwikkelen in het vakgebied van salarisadministratie? Binnen PvExpert is er voldoende ruimte en gelegenheid om het vak te leren.

Werk je graag in een team en houd je van een ontspannen werksfeer? Ben je stressbestendig en vind je uitdagingen in het halen van deadlines? Dan is het vak salarisadministratie misschien wel wat voor jou.

Wat ga je doen?

Vanuit ons kantoor in Lelystad zorg jij samen met ons team van salarisexperts ervoor dat de salarisadministratie draaiende blijft.

Afhankelijk van je kwalificaties ga je het team van salarisexperts ondersteunen of werk je met het team mee om de salarisadministratie voor onze klanten  te verzorgen.

Wat bieden we jou?

  • een parttime functie met een goede werk/privé balans
  • je komt in een leuk team te werken in een informele omgeving
  • een salaris wat past bij je functie
  • een pensioenregeling waarvoor wij de volledige premie betalen
  • we hebben voor jou een aanvullende ongevallenverzekering afgesloten
  • per jaar krijg je 24 vakantiedagen (op fulltime basis)
  • We bieden je de mogelijkheid om opleidingen en cursussen te volgen om je verder te ontwikkelen binnen het vakgebied van salarisadministratie

Iets voor jou?

Stuur dan een email naar info@pvexpert.nl met als onderwerp “Sollicitatie”. Vergeet niet je motivatie mee te sturen.

Wil je alvast meer weten over PvExpert en het team? Kijk dan even op onze website www.pvexpert.nl.

pvexpertbeheerGewoon een leuke (parttime) baan
lees meer

Ons nieuwe logo

Weer een jaartje erbij…

Vandaag mag ik weer een jaartje erbij schrijven. Het was een bijzonder jaar door Corona; vele dingen die we graag wilden doen zijn niet gelukt, maar er gebeurden ook heel mooie dingen.

Het voordeel van een jaar als afgelopen jaar is dat je met een andere blik naar zaken kunt kijken.

Ons huidige logo is inmiddels 10 jaar oud en het viel ons op dat er midden in het logo een kruis staat. Dit kruis kun je als negatief zien, hoog tijd dus om daar wat aan te doen.

Daarom mag ik vandaag, op mijn verjaardag, met trots ons nieuwe logo presenteren. In dit logo hebben we gekozen voor een ‘vinkje’. Hiermee benadrukken we dat het met de salarisadministratie wel goed zit en het dus goed geregeld is.

Ook ons kopje is wat volwassener geworden. Ik ben benieuwd hoe jullie het vinden.

Ik vind het een mooi cadeau en ga er vandaag van genieten.

Mijn collega Didi is hard bezig met  de nieuwe website (hou hem in de gaten) en laat het nu ook haar verjaardag zijn, dus Didi jij ook gefeliciteerd!

pvexpertbeheerOns nieuwe logo
lees meer