1. Wie is PvExpert?

   PvExpert is dé specialist op het gebied van salarisadministratie. Wij zijn centraal gevestigd in Nederland. Vanuit Lelystad verwerken wij de salarisadministratie voor diverse kleine en grote ondernemingen door heel Nederland.
   Wil je meer weten over ons team? Kijk dan ook eens hier

  2. Wat doet PvExpert?
   PvExpert verwerkt salarisadministratie voor grote en kleine bedrijven in heel Nederland. Naast de salarisadministratie bieden wij een gratis HR-module om jouw meer controle te geven over de personeelsadministratie.
  3. Hoe regel ik mijn salarisadministratie bij PvExpert?
   Wij bieden de mogelijkheid tot volledige uitbesteding van de personeels- en salarisadministratie, zodat jij je met een "Kop zonder zorgen" op je kernactiviteiten kunt richten. Stuur voor meer informatie een email naar info@pvexpert.nl.
  4. Doen jullie ook de pensioenadministratie?
   Ja, het is ook mogelijk dat wij de pensioenadministratie uitvoeren, soms is dit zelfs met een druk op de knop te regelen en betaal je niets extra.
  5. Doen jullie ook financiële administratie?
   Nee, wij doen alleen de salarisadministratie. Omdat wij ons hebben gespecialiseerd in deze tak van de administratie kunnen wij het niveau van onze dienstverlening hoog houden. Wij hebben een groot netwerk, als je een boekhouder zoekt kunnen wij je doorverwijzen naar een van onze zakelijk partners.
  6. Doen jullie ook aan Human Resource Management?
   Omdat wij ook de HR de aandacht willen geven die het nodig heeft zijn wij blij dat wij een specialist hebben gevonden die dit stukje van de puzzel kan oppakken en zijn we een samenwerking aangegaan met Monique Heijtel en MO-HR. Met het in huis halen van de expertise van MO-HR kunnen wij een nog breder pakket aan diensten aanbieden op het gebied van personeel.
  7. Ik heb een accountants-/administratiekantoor. Ik heb geen behoefte aan het doen van salarisadministratie maar wil dit wel aanbieden aan mijn klanten. Kunnen jullie mij hierbij helpen?
   Ja, dat kunnen wij. Wij werken nauw samen met veel accountants- en administratiekantoren. Wij verwerken de salarisadministratie voor deze kantoren, zodat zij de kwaliteit van hun complete dienstverlening hoog kunnen houden.
  8. Hoe neem ik contact op met PvExpert?

   Dit kan op verschillende manieren:


   Postadres
   PvExpert Personeelsverloning
   Cannenburch 52
   8226 RS LELYSTAD


   E-mail
   info@pvexpert.nl of via het contactformulier

  9. Hoe wordt er gefactureerd?
   Wij factureren maandelijks nadat wij de salarisadministratie hebben verwerkt, middels een digitale factuur. Wil je liever een kwartaal of jaarfactuur dan is dat natuurlijk ook mogelijk.
  10. Onze onderneming groeit, kunnen we korting krijgen?
   Voor grotere administraties kunnen we een nog lagere prijsstelling per loonstrook hanteren, vraag naar de mogelijkheden, stuur hiervoor een email naar info@pvexpert.nl.
  11. Wat is de Werkkostenregeling?
   Werkgevers mogen bepaalde zaken onbelast vergoeden of verstrekken, zoals reiskosten, tijdelijke verblijfkosten, studie- en opleidingskosten, en verhuiskosten. 
   Met de werkkostenregeling kunnen werkgevers maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (dit is de vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor hun werknemers. 
   Naast de vrije ruimte kunnen werkgevers bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden of verstrekken door gebruik te maken van de gerichte vrijstellingen, bijvoorbeeld voor reiskosten. 
   Alle praktische informatie over de werkkostenregeling staat op de website van de Belastingdienst.
  12. Ik heb een nieuwe medewerker, wat hebben jullie hiervoor nodig?

   Bij het aannemen van een werknemer moet je om te beginnen aan een paar regels voldoen en een aantal zaken regelen, meer informatie vind je hierover bij de belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/stappenplan-stap_2_gegevens_werknemer_administreren.html

    Bij een nieuwe medewerker hebben we minimaal nodig:

   - Kopie ID bewijs, volg eventueel het stappenplan verificatieplicht
   - Kopie bankpas
   - Model opgaaf Loonheffingen
   - Ingevuld formulier nieuwe werknemer
   Dit bewaren we in het digitale personeelsdossier zodat deze stukken bij een eventuele controle simpel voor handen zijn. Indien beschikbaar voegen wij ook graag een arbeidsovereenkomst toe aan dit dossier. 
   Je kunt deze informatie naar ons toesturen via mutaties@pvexpert.nl.

  13. Ik wil een buitenlandse werknemer aannemen, mag dat?
   In veel gevallen is dit geen probleem, mits je je aan bepaalde regels houdt. Volg het stappenplan verificatieplicht en stuur de benodigde gegevens naar ons toe, zie vraag 12.
  14. Mijn medewerker gaat uit dienst, wat nu?
   Geef via mutaties@pvexpert.nl zijn laatste werkdag door zodat wij hem uit dienst kunnen melden.
  15. Mijn medewerker heeft financiele problemen (bijvoorbeeld loonbeslag) en ik wil hem graag helpen, kan dat?

   Geef een eventueel loonbeslag zo snel mogelijk door via mutaties@pvexpert.nl. Er zijn instanties die zich hebben gespecialiseerd in bewindvoering en budgetcoaching. Kijk bijvoorbeeld eens op Foeniks bewindvoering & budgetcoaching

  16. Hoe geef ik uren/mutaties op?
   Mutaties en uren kun je doorgeven via email naar mutaties@pvexpert.nl. of door middel van het online mutatieformulier in uw login.
  17. Ik heb per ongeluk een verkeerde mutatie aangeleverd, worden er nu extra kosten gerekend?
   Nee hoor, dit soort dingen kunnen gebeuren, hier rekenen we niets extra voor. Stuur wel zo spoedig mogelijk de juiste mutatie in via mutaties@pvexpert.nl.
  18. Alles is al verwerkt en ik heb alle loonstukken al, maar er moet nog iets worden aangepast?
   Dit hoeft geen probleem te zijn, stuur zo spoedig mogelijk de mutatie in via mutaties@pvexpert.nl zodat we deze nog kunnen verwerken en de salarisverwerking eventueel opnieuw kunnen doen. Natuurlijk rekenen we hier niets extra voor.
  19. Kan ik mijn loonstukken ergens downloaden?
   Ja, dat kan met onze gratis documentviewer. Heb je deze nog niet? Vraag hem dan aan door een email te sturen naar info@pvexpert.nl. waarin je vraagt om de gratis documentviewer.
  20. Mijn werknemer wilt graag een digitale loonstrook, is dat ook mogelijk?
   Ja, dat is mogelijk. Hiervoor hebben wij zijn emailadres nodig. Hij krijgt dan een inlogcode voor het online salarissysteem. Nadat de werknemer zijn gebruikersnaam en wachtwoord heeft ontvangen, kunnen ze hun salarisstroken, jaaropgave etc. bekijken. 
  21. Ik wil graag het verlof van mijn werknemers registreren, hoe doe ik dat?
   Dit kan op verschillende manieren. Dit kan eventueel via ons online HR- en salarispakket. Hiermee kunt je de medewerkers verlof laten aanvragen via het systeem of de salaris-app op een smartphone. Vraag naar de mogelijkheden via info@pvexpert.nl. .
  22. Wat zijn de regels met betrekking tot verlof?

   Wettelijke vakantie uren
   Het wettelijk aantal vakantie uren per jaar is 4 keer het aantal gewerkte uren per week. Dus bij een full-time dienstverband van 40 uur per week, is er recht op (4 maal 40) 160 uur. 
   Bovenwettelijke vakantie uren
   Naast het wettelijk recht op vakantie uren is het mogelijk dat een werknemer meer vakantie uren krijgt. Deze uren worden bovenwettelijke vakantie uren genoemd. Dat kan bijvoorbeeld zijn opgenomen in arbeidscontract of cao. 
   Niet opgenomen vakantie uren
   Een werknemer moet ieder jaar de vakantie uren kunnen opnemen waar hij minimaal recht op heeft. Een werkgever mag daar geen bezwaar tegen maken, ook niet met een beroep op zwaarwegende bedrijfsbelangen.
   Sinds 1 januari 2012 vervallen niet opgenomen vakantiedagen na een half jaar. Nog niet opgenomen wettelijke vakantie uren opgebouwd in 2014 vervallen dus op 1 juli 2015. Deze termijn is veranderd omdat het uitstellen van vakantie nadelen kan hebben voor de gezondheid en veiligheid van werknemers.
   Niet opgenomen vakantie uren die vóór 1 januari 2012 zijn opgebouwd, vallen onder de oude regeling en vervallen na een periode van 5 jaar.
   Het goed registreren van deze verschillende vakantie uren is dus erg belangrijk geworden. Er moet hierbij duidelijk worden aangegeven welke soort uren zijn opgenomen.

  23. Ik heb een nettoloon afgesproken. Ik hoorde dat dat niet handig is, waarom niet?

   Het maken van nettoloon afspraken heeft grote nadelen, vooral voor de werkgever. De kosten van het nettoloon zijn o.a. sterk afhankelijk van het feit of de werknemer wel of geen loonheffingskorting toepast. Je hebt daar echter geen enkele invloed op en dat maakt dat de loonkosten afhankelijk zijn van de keuze van je werknemer om wel of geen loonheffingskorting toe te passen. Verder veranderen regelmatig de wet- en regelgevingen, deze wijzigingen komen dan altijd voor jouw rekening. Geen prettige gedachte dus…

  24. Ik heb een brutoloon afgesproken maar de werknemer wil graag weten hoeveel dit netto is.
   Dit is afhankelijk van vele factoren, wij kunnen voor u, veelal kosteloos, een pro forma berekening maken. Neem hiervoor even contact op via info@pvexpert.nl.
  25. Ik heb een brutoloon afgesproken maar ik wil graag weten wat dan mijn totale werkgeverslasten zijn.
   Dit is afhankelijk van vele factoren, wij kunnen veelal kosteloos, een pro forma berekening voor je maken. Neem hiervoor even contact op via info@pvexpert.nl.
  26. Wanneer moet ik mijn loonaangifte betalen en hoe doe ik dat?
   De Belastingdienst moet je betaling hebben ontvangen binnen 1 maand na afloop van het aangiftetijdvak. Het maakt daarbij niet uit of je aangiftetijdvak 4 weken, een maand, een halfjaar of een jaar is. 
   Je kunt loonheffingen op verschillende manieren betalen: digitaal, of per bank met je eigen overschrijvingsformulieren. 
   Vermeld altijd het betalingskenmerk dat staat in de Aangiftebrief loonheffingen of op de loonaangifte. Het moment waarop je betaling op de rekening van de Belastingdienst staat bepaalt of je betaling op tijd is. 
   Betalingen aan de Belastingdienst doet je op rekeningnummer NL86INGB0002445588, ten name van de Belastingdienst in Apeldoorn.
   Als je digitaal bankiert of betaalopdrachten automatisch vanuit uw administratie aanmaakt, zorg er dan voor dat je het juiste rekeningnummer en het juiste betalingskenmerk gebruikt.
  27. Ik heb een (andere) auto van de zaak, wat nu?
   Rij je meer dan 500 km per jaar privé? Geef deze wijziging meteen door via mutaties@pvexpert.nl
   Rij je minder dan 500 km per jaar privé? Geef dit dan hier door aan de Belastingdienst
  28. Ik rijd niet privé met mijn auto van de zaak, moet ik dit opgeven?

   Ja, dit moet je opgeven mits je minder dan 500 km per jaar privé rijdt. Geef dit hier door aan de Belastingdienst en stuur de beschikking naar mutaties@pvexpert.nl.

  29. Ik wil mijn medewerker ontslaan, waar moet ik zijn?

   Als je onderneming een werknemer wil ontslaan, moet je daar sinds 1 juli 2015 de nieuwe ontslagformulieren van UWV voor gebruiken. Deze formulieren moet je gebruiken voor ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid.
   Sinds 1 juli bepaalt de reden van ontslag of je onderneming voor een aanvraag bij UWV of de kantonrechter terechtkan.
   Bij ontslag op persoonlijke gronden – zoals disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie – ga je naar de kantonrechter. Voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid ben je bij UWV aan het juiste adres. UWV heeft voor deze maatregel uit de Wet werk en zekerheid (WWZ) nieuwe aanvraagformulieren voor een ontslagvergunning opgesteld.
   De aanvraagformulieren voor ontslag om bedrijfseconomische redenen en het formulier voor ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheidd zijn bedoeld voor ontslagaanvragen sinds 1 juli 2015. Uit het onlangs gepubliceerde Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV blijkt dat je verplicht bent om deze formulieren te gebruiken. De ingevulde formulieren uploadt je naar het werkgeversportaal van UWV. Als je aanvraag compleet is, heeft UWV vier weken nodig om hem af te handelen. 
   Voor meer informatie over de nieuwe ontslagregels surf je naar mijnwerkenzekerheid.nl, een belangrijk onderdeel van de overheidscampagne ‘Mijn werk en zekerheid’.