• Fouten zijn kansen om iets te leren, dat klinkt goed, maar liever maken we geen fouten. Als ondernemer wil ik graag zeggen dat ons bedrijf nooit fouten maakt. Maar dan lieg ik.

  Het schijnt dat mensen die fouten durven maken ook veel creatiever zijn. Fouten zijn het bewijs dat je in ieder geval iets probeert! En je boekt vooruitgang wanneer iedere fout een nieuwe is.

  Waarschijnlijk heb je deze uitspraken weleens eerder gehoord.
  Toch willen we liever niet toegeven, maar eerlijk is eerlijk fouten maken we allemaal.

  Hoe ga je met fouten om?

  Mijn rij-instructeur zei vlak voordat ik opging voor mijn examen: “fouten maken we allemaal, het gaat erom hoe je ze oplost”. Een les die ik altijd heb onthouden.

  Fouten en boetes
  Het nadeel van fouten maken in uw salarisadministratie is dat fouten gelijk kunnen staan aan flinke boetes. De belastingdienst is niet zo begripvol als u fouten maakt. Ik benoem de meest gemaakte fouten en consequenties. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

  1. Identiteit niet goed vaststellen

  Boete belastingdienst maximaal € 5.278
  Als u de identiteit van uw werknemer niet op de juiste manier kunt vaststellen, dan moet u het anoniementarief toepassen. Doet u dit niet dan krijgt u een boete.
  De werknemer is verplicht u de gegevens te verstrekken. Doet hij dat niet, kan hij ook een boete krijgen.

  2. Gegevens van werknemer onvolledig voor de loonheffingen
  Boete belastingdienst maximaal € 5.278
  Nadat u een werknemer in dienst hebt genomen, moet u aangifte loonheffingen doen. Hiervoor hebt u gegevens van de werknemer nodig.

   Naam
   Voorletters
   Geboortedatum
   BSN
   Adres
   Postcode en woonplaats
   Woonland én
   Een verzoek om de loonheffingskorting al dan niet toe te passen.

  Vraag uw werknemer naar deze informatie. U hebt de informatie nodig op papier met een handtekening van de werknemer. Als u deze gegevens niet krijgt moet u het anonieme tarief toepassen om een boete te ontlopen.
  Geeft de werknemer u geen gegevens voor de loonheffingen, dan kan de werknemer een verzuimboete krijgen van maximaal € 5.278.

  3. U betaalt de loonaangifte te laat, niet of te weinig (betaalverzuim)
  Boete belastingdienst maximaal € 5.278
  De belastingdienst hanteert in veel gevallen een coulancetermijn, deze eindigt 7 kalenderdagen na de uiterste betaaldatum. Bent u te laat dan krijgt u een betaalverzuimboete van 3% van het te laat betaalde bedrag met een minimum van € 50 en maximum van € 5.278.

  4. U doet geen of te laat aangifte (aangifteverzuim)
  Boete belastingdienst € 65,00
  De belastingdienst hanteert een coulancetermijn, u krijgt 7 kalenderdagen na de uiterste betaaldatum de tijd om alsnog te betalen. Maar te laat is te laat en dan krijgt u een boete.

  5. Samenloop van betaal- en aangifteverzuim
  Boete belastingdienst € 5343,00
  De belastingdienst stelt de boetes los van elkaar vast, dus u krijgt 2x een boete. Eén voor te laat aangeven en één voor te weinig betalen.

  6. U doet onjuist of onvolledige aangifte (aangifteverzuim)
  Boete belastingdienst € 65,00
  Als u wel aangifte hebt gedaan maar de aangifte is niet juist dan kunt u zomaar een boete krijgen. Fouten worden afgestraft. Gelukkig is is de belastingdienst nog terughoudend met deze boete.

  Salarisadministratie, wetten en boetes

  Salarisadministratie gaat verder dan alleen de belastingdienst. U hebt ook met verschillende wetten van de overheid te maken.

  1. Overtreden Wav (Wet arbeid vreemdelingen)
  Boete belastingdienst € 8.000
  Als u een buitenlandse werknemer zonder vereiste werkvergunning inhuurt riskeert u een boete buitenlandse werknemer.
  Als een particulier een buitenlandse werknemer voor zich laat werken, wordt de particulier volgens de wet een werkgever. De boetes zijn coulanter omdat een particulier misschien niet wist dat het niet mag, ook al hadden ze het wel kunnen weten.
  Boete belastingdienst € 4.000

  2. Overtreden Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)
  Boete belastingdienst maximaal € 10.000
  Als u een werknemer minder betaalt dan het wettelijk minimumloon riskeert u een boete van 10.000 euro. Als u een werknemer te weinig vakantietoeslag betaalt krijgt u een boete van 2000 euro.

  3. Wet Aanpak Schijnconstructies
  Boete belastingdienst maximaal € 81.000
  Kent u de wet Aanpak Schijnconstructies? Overtreden van deze wet zorgt voor een flinke boete. Deze wet houdt in:

   U bent als werkgever verplicht een duidelijke loonstrook te verschaffen, alle bedragen moeten duidelijk toegelicht worden
   U moet als werkgever minimaal het minimumloon via de bank betalen, werkgevers mogen niet meer contant betalen.

  Gelukkig gaat het meestal goed

  Als u alle fouten maakt kost het u 108.408,00 euro aan boetes. Je zou bijna geen personeel meer durven aannemen! Een goede reden om de salarisadministratie over te laten aan professionals.

  Gelukkig gaat het bijna altijd goed. De foutjes die wij bij PvExpert maken hebben nooit zulke grote gevolgen. Mocht dat toch eens gebeuren (en dat hoop ik natuurlijk niet) dan zijn wij hiervoor verzekerd. En u?

  Geen risico lopen

  Wilt u geen risico (meer) lopen? Neem dan contact met ons op. Wij bekijken graag samen met u waar wij u kunnen ondersteunen.

error: Content is protected !!