• Irritaties op de werkvloer. Herken je dat? Je hebt niet echt een goede reden om te klagen maar omdat je samen een kantoor deelt ontstaan er soms irritaties. Irritaties op de werkvloer komen vaker voor dan je denkt. Als je daar niet goed mee omgaat worden irritaties conflicten en conflicten worden rechtszaken. En rechtszaken levert alleen maar verliezers op.

  Samenwerken

  Irritaties op de werkvloer, hoe ga je daarmee om?
  Ik werk niet meer alleen bij PvExpert. Die tijd ligt alweer een tijdje achter ons. Wij werken met een professioneel team op een ruim kantoor. Als team hebben we ervoor gezorgd dat alle werkzaamheden van het eerste drukke kwartaal verwerkt zijn. Ons doel was: Geen (grote) vertraging. We zijn blij dat ons dat is gelukt!

  Irritaties op de werkvloer bij PvExpert

  We maken in dit eerste kwartaal lange dagen. De vermoeidheid slaat na drie maanden continu werken weleens toe. Niet alleen worden we dan wat kribbiger we gaan ook klagen over de vreemdste zaken. Bij ons is dat de geur van de kippen-cup-a-soup. Je kunt maar een discussiepuntje hebben ;)
  Twee mensen vinden de kippensoep lekker en twee mensen vinden het zo erg stinken dat het raam direct opengaat als ze de geur ruiken. Het opengaan van het raam midden in de winter zorgt weer voor andere irritaties, dat is namelijk koud! En dat alleen omdat de soep ‘stinkt’?
  We vechten elkaar te tent niet uit, maar het levert soms wel irritaties op.

  Wat zegt de wet over irritaties op de werkvloer?

  Het is interessant om te kijken hoe we volgens de wet met een voor het oog onbenullig meningsverschil om moeten gaan.
  Wat kan een werkgever doen aan irritaties op de werkvloer?
  Hoe ver mag je hierin gaan?
  Vroeger was mijn grootste irritatie ‘roken op de werkvloer’. Ik kreeg er hoofdpijn van en de geur was voor mij echt niet te doen. Gelukkig kreeg ik steun van de overheid. Die zorgde ervoor dat er op de werkvloer niet meer gerookt mocht worden. Ik weet niet of de overheid mij ook helpt met de irritaties rondom de geur van onze kippensoep! Ik ben eens gaan kijken wat ik hierover kon vinden in de wetboeken.

  Arbeidsomstandighedenwet

  De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

  Arbeidsomstandighedenwet: Hoofdstuk 2 artikel 3

   

  Deze wet zegt dat ik als werkgever goed moet zorgen voor mijn personeel. Zorgt de kippensoep of het raam openzetten voor gevaar? Schaadt dit de veiligheid of gezondheid van onze medewerkers?
  Het raam kan niet geheel open en klapt schuin naar binnen open, we kunnen er dus niet uitvallen. De tocht die het raam veroorzaakt kan slecht zijn voor de gezondheid, maar het tegenargument is dat frisse lucht nodig is om goed te kunnen functioneren!  
  Dit artikel gaat ons dus (nog) niet helpen aan de oplossing.

  Verplichting van de werknemer

  De werknemer is verplicht om in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen.

  Arbeidsomstandighedenwet: Hoofdstuk 2 artikel 11

   

  Kort gezegd komt deze wet erop neer dat je goed voor jezelf moet zorgen. Volgens mij is kippensoep gezond, maar dat is nooit wetenschappelijk aangetoond. Maar als ik me een beetje zwakjes voel dan word ik sterker door kippensoep. Is dat argument sterk genoeg?
  Het is wél wettenschappelijk bewezen dat frisse lucht gezond is. Maar wat is fris en wat is koud? Daar zit in mijn beleving een groot verschil tussen. Dus ook met deze wet komen we niet veel verder.

  Is een personeelsvertegenwoordiger de oplossing?

  De werkgever voert in ondernemingen waarin in de regel minder dan 10 personen werkzaam zijn, bij het ontbreken van een ondernemingsraad op personeelsvertegenwoordiging, overleg met de belanghebbende werknemers over de risico-inventarisatie en –evaluatie.

  Arbeidsomstandighedenwet: Hoofdstuk 3 artikel 12.3

   

  Kort gezegd zegt deze wet dat een personeelsvertegenwoordiger een sterke stem heeft. Hier kunnen wij iets mee. PvExpert heeft minder dan 10 personen in dienst maar we hebben wél een personeelsvertegenwoordiger! En laat onze personeelsvertegenwoordiger nu van kippensoep houden! Maar is dat dan eerlijk?

  Vrijheid van meningsuiting

  Ik kom uiteindelijk uit bij de Grondwet artikel 7. Deze wet gaat over onze vrijheid van meningsuiting. Dat is een groot recht! Wij mogen gelukkig in Nederland onze mening geven en dat doen we dan ook graag! Maar een mening wil nog weleens verschillen van elkaar. Hoe ga je daar dan mee om?

  Tolerantie

  Houd gewoon een beetje rekening met elkaar. Blijf met elkaar in gesprek en probeer een compromis te vinden.
  Wij bij PvExpert spreken af dat vanaf nu de mensen die van de kippen-cup-a-soup houden dit niet vaker nemen dan 2x per dag en bij mooi weer gaan ze daarvan genieten op het balkon!
  De mensen die niet van de geur houden mogen het raam best even openzetten maar als je collega’s de jassen aantrekken omdat het toch echt koud wordt dan gaat het raam gewoon weer dicht.
  De beste afspraken maak je nog altijd samen! 

error: Content is protected !!