• Bedankt voor de leuke reacties op mijn blogs. Zo werk ik met veel plezier aan nieuwe blogs met extra informatie. In dit blog meer over managementinformatie. Het salarissysteem is niet alleen geschikt voor het bijhouden van uw salarisadministratie maar u kunt ook gemakkelijk managementinformatie opvragen. Bijvoorbeeld:

  - Hoeveel FTE is er in het bedrijf?

  - Wat zijn de personeelskosten?

  - Wat is het percentage ziekteverzuim?

  - Hoeveel verlof is er nog over?

  HR-Documenten

  De meeste directievragen zijn te beantwoorden door het dashlet HR-Documenten te openen. Klik rechtsboven op bewerken en voeg het dashlet HR-Documenten toe.

  Hebt u het dashlet gevonden en staan er bijna geen documenten in? Klik dan rechtsonder op ' meer… '  Klik op de knop 'zichtbare documenten'. Ziet u geen knop ' meer…' neem dan even contact met ons op.

  Dashboard Headcount
  Klik nu het 'dashboard Headcount' open. In dit dashboard vindt u veel managementinformatie.

   

 • Per periode kunt u inzicht krijgen in:
  " het aantal gewerkte uren
  " het aantal FTE
  " het aantal werknemers
  " aantal personen in dienst
  " aantal personen uit dienst
  " de verdeling van soort contracten
  " de verdeling man/vrouw
  " de leeftijdsopbouw
  " diensttijd
  " FTE per afdeling
  " de eerste 5 jubilea

  U kunt dit document downloaden als pdf. Het is ook mogelijk dat het management een speciale toegang krijgt tot het systeem om ter aller tijden de informatie op te vragen.
  Hieronder ziet u een voorbeeld van een overzicht. In de video Managementinformatie kunt u een beter beeld krijgen van de mogelijkheden.

 • Dasboard Salaris

  In het 'dashboard Salaris' vindt u per periode de volgende gegevens:
  " Totale werkgeverslasten t/m laatst verwerkte periode
  " Gemiddelde kosten per uur
  " Gemiddeld bruto fulltime salaris
  " Nettobetalingen t/m laatst verwerkte periode
  " Gemiddelde brutoloon per uur" Gemiddelde nettoloon per uur
  " Werkgeverslasten per afdeling" Bruto- en nettolonen per afdeling
  " Salarisverdeling tussen man/vrouw
  " Laatste 10 verschillen in salaris
  " Auto van de zaak

 • Dashboard Verlof

  Het 'dashboard Verlof' geeft u inzicht per periode in:
  " Verlof opname
  " Verlofsaldo
  " Verlof waarde
  " Overzicht per verlofgroep
  " Toekomstige planningen van verlof
  " Top hoogste saldo
  " Top laagste saldo

  Aan het einde van het jaar maakt de accountant de jaarcijfers op. Op de balans wordt een waarde voor de openstaande vakantiesaldi opgenomen. De gegevens uit het 'dasboard Verlof' zijn voor de accountant belangrijk om het werkelijke bedrag op te nemen in de jaarcijfers. De accountant hoeft daardoor niet langer te werken met schattingen van bedragen.

 • Dashboard Verzuim

  In het 'dashboard Verzuim' vindt u de de volgende informatie.
  " Ziektepercentage
  " Ziektepercentage dit jaar
  " Verzuimkosten
  " Verzuimkosten dit jaar
  " Verzuimuren dit jaar
  - Verzuimuren/kosten per afdeling
  - Top 6 ziekte registraties- Top 6 ziekte uren
  - Ziekte naar leeftijd
  - Openstaand verzuim deze periode

   

 • Overige lijsten

  U ziet dat er nog meer lijsten in het dashlet HR-Documenten staan. Klik er gerust op en bekijk ze rustig. Als u nog vragen hebt stel ze gerust op vraagmaarraak@pvexpert.nl Of bezoek onze Vraag-Maar-Raak-dag op 3 november.

  Ik wil u nog wijzen op twee andere dashlets waar u managementinformatie vandaan kunt halen.

  Werkgeverskosten

  U kunt de directie ook een goede onderbouwing van de werkgeverskosten geven. Deze informatie kunt u halen uit het 'dashlet Salaris'. Klik voor deze informatie op de lijst 'looncomponenten bedrijf cumulatief'. Hier kunt u een werkgeversloonstrook opvragen van alle werknemers bij elkaar opgeteld.

   

 • In de laatste kolom staat 'Werkgever'. Elk bedrag dat hier staat zijn werkgeverskosten.

  Inzicht in uitbetaling Bonussen

  Stel dat het management in detail wil weten hoe de post 'Bonus' tot stand is gekomen. Dan kunt u natuurlijk alle loonstroken langs gaan van de afgelopen periode, maar het kan sneller.
  Ga naar het 'dashlet Looncomponenten per Run' (Dit is een staafdiagram).

   

 • Klik rechtsonder op 'meer…'

   

 • U kunt een gedetailleerd overzicht maken per looncomponent (regel op de loonstrook). Standaard zal het systeem starten met 'looncomponent salaris'. Kies voor ons voorbeeld voor 'looncomponent bonus'.

  U kunt met dit verslag gedetailleerde managementinformatie per persoon geven.

  Vraag-Maar-Raak-Dag

  Ik hoop dat u nu meer inzicht hebt in de mogelijkheden om managementinformatie uit het systeem te halen. Bekijk ook de video Managementinformatie

  Nog vragen? Ik nodig u van harte uit voor onze eerste Vraag-Maar-Raak-Dag #VMRD op dinsdagmorgen 3 november. Daar kunt u al uw vragen stellen, wij staan klaar met de antwoorden.

   

error: Content is protected !!