Nieuws

Wetswijzigingen 2022-2023

16-11-2022

In 2022 is er flink wat gewijzigd in de wet, en in 2023 wijzigt er nog veel meer. Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor je op een rij.

Zie ook: Ons Stappenplan 2022 over alles wat je moet weten om 2022 goed af te sluiten en 2023 met een gerust hart te beginnen.
Luister ook: De eindejaarsafleveringen van onze podcast over de jaarafsluiting en wetswijzigingen.

 


Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden

Sinds 1 augustus 2022 is de wet TVA tot stand gekomen: Wetsvoorstel Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden. Deze wet is zonder overgangsrecht tot stand gekomen, dus alle afspraken die in tegenstrijd zijn met deze wet, zijn vanaf 1 augustus 2022 nietig verklaard. Denk aan de nevenactiviteiten, deze zijn nu heel moeilijk te verbieden. De andere drie pijlers in deze wet:

– Werkgever moet verplichte scholing kosteloos en zonder studiekostenbeding aan werknemer aanbieden.
– Uitbreiding van de informatieverplichtingen van de werkgever (vooral meerdere verlofsoorten).
– Versterking positie arbeidskrachten met een onvoorspelbaar werkpatroon.
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2022/06/28/richtlijn-transparante-en-voorspelbare-arbeidsvoorwaarden


Betaald Ouderschapsverlof

Sinds 2 augustus 2022 bestaat het recht op betaald ouderschapsverlof van 9 weken. Het UWV betaalt dit ouderschapsverlof van 70% van het dagloon. Het geld kan naar de werkgever worden overgemaakt, of naar de werknemer. Wij moeten het altijd weten als er betaald ouderschapsverlof is, ook als je besluit 100% te blijven betalen.

Let op! Laat ons bij het doorgeven van het ouderschapsverlof alsjeblieft weten wie het geld van het UWV krijgt, werknemer of werkgever. Beide hebben nadelen:

– Als het geld naar de werknemer gaat, is er eerst een inhouding op het loon van 100% vanuit de werkgever, en later krijgt de werknemer de gelden van 70% van het dagloon van het UWV. Hier kan een flinke periode tussen zitten.

– Komt het geld bij de werkgever terecht, dan kan dit een nadeel voor de werkgever zijn. Immers betaalt het UWV 70% van het dagloon uit, en niet het huidige uurloon dat de werknemer nu verdient. Iemand die pas salarisverhoging heeft gekregen zal hierdoor meer loon van de werkgever krijgen, dan dat het UWV terugbetaalt.


Reiskosten- en Thuiswerkvergoeding

Per 1 januari 2023 is het mogelijk om de reiskostenvergoeding te verhogen. Deze staat nu op 19 cent per kilometer en gaat naar 21 cent.

Let op! Deze verhoging is geen verplichting als je geen cao hebt. In de cao kan de verhoging wel opgenomen zijn. Wij zullen daarom niet standaard de reiskosten gaan verhogen. Geef ons hier ook echt opdracht toe, zodat jouw werknemers in 2023 de vergoeding krijgen die jij wilt. Je mag altijd meer geven, maar het meerdere is belast loon. Hoe eerder wij dit weten, des te beter we het kunnen verwerken.

De thuiswerkvergoeding gaat omhoog naar € 2,15 per dag. Wat heel belangrijk is om ons te melden, is of er een vaste thuiswerkdag is. De vergoeding mag je geven, hoeft niet, maar als iemand thuiswerkt kan hij niet óók reiskostenvergoeding ontvangen. Het is of/of en niet en/en, dus wij moeten weten of er thuiswerkdagen zijn en of je hiervoor de vergoeding wilt geven van € 2,15 per dag. Je mag altijd meer geven, maar het meerdere is belast loon. Vermoed je dat de reiskostenvergoedingen niet correct zijn, omdat de werknemer ook is gaan thuiswerken, geef dit dan tijdig aan ons door.

Reiskosten worden vaak met een vaste vergoeding betaald, zodat hier geen omkijken meer naar is. Als er ook thuis wordt gewerkt, maar niet structureel, is het wellicht verstandig om te kiezen voor een opgaaf per maand van reisdagen en thuiswerkdagen, in plaats van een vaste reiskostenvergoeding. Denk hierover na, zodat we tijdig de administratie kunnen aanpassen.

Let op! In de coronatijd was thuiswerken een verplichting, en mensen die grensarbeiders waren (Duitsland/België) bleven in die periode gewoon in Nederland loonheffingen betalen, en verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Vanaf 1 januari 2023 vervalt deze uitzondering.

Als je werknemers hebt die in Duitsland/België wonen én thuiswerken, dan kan het zijn dat de regels rondom de wetgeving veranderen. In beginsel is het werkland namelijk altijd belast. Nu ze thuiswerken is het werkland dus ook Duitsland en België geworden, en zullen ze die werkdagen dáár belast zijn. Kijk goed naar de situatie voor jouw werknemers; wellicht is het verstandiger deze werknemers weer in Nederland te laten werken. Zoek dit goed uit om problemen te voorkomen, want vanaf 1 januari 2023 zijn de regels weer terug naar hoe ze voor coronatijden waren, en kan thuiswerken een enorme invloed hebben op de salarisbetaling van deze werknemers.

De regeling voor werknemers in Duitsland/België is sinds het verschijnen van deze nieuwsbrief uitgesteld. Meer informatie vind je op: https://www.svb.nl/nl/algemeen/algemeen/thuiswerken-en-sociale-verzekering-vanaf-1-juli-2022 

 

Lunchvergoeding

Gezellig samen lunchen op kantoor op kosten van de werkgever! Teambuilding en af en toe een beetje werk bespreken, maar vooral erg gezellig zo’n gratis lunch op kantoor.

Let op, werkgevers! Deze lunch is officieel óók loon; de belastingdienst heeft de fiscale waarde vastgesteld op € 3,55 per lunch per werknemer.


Afschaffing Doelmatigheidsmarge Gebruikelijk Loon

Per 1 januari 2023 is er een afschaffing doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) moet hetzelfde gaan verdienen als een werknemer in een vergelijkbare functie. Het kan zijn dat jouw DGA-loon hierop aangepast moet worden. Vergeet niet ons het juiste loon door te geven zodat we daar rekening mee kunnen houden in januari.

Het minimumbedrag gebruikelijk loon voor de DGA is gewijzigd naar € 51.000.


Vrije Ruimte WKR

De Vrije ruimte WKR gaat in 2023 tijdelijk naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom, daarboven blijft het 1,18%. Naar verwachting zal dit percentage in 2024 weer zakken.

Let op! De vrije ruimte houden wij elke maand bij in het overzicht, maar de administratie van deze vrije ruimte moet uit de boekhouding komen inclusief BTW. Geef ons tijdig door wat er in de boekhouding wordt betaald aan personeel, zodat wij de vrije ruimte goed kunnen bijhouden. Anders moet de boekhouder (of jijzelf) aan het einde van het jaar nog de administratie doorlopen.


Verhoging Minimumloon

Per 1 januari 2023 wordt het wettelijk minimumloon fors verhoogd, van € 1.756,20 naar € 1.934,40 (op 21 jaar en ouder) + 10,15% verhoging.

Leeftijd Per maand Per week Per dag
Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 januari 2023)
21 jaar en ouder € 1.934,40 € 446,40 € 89,28
20 jaar € 1.547,50 € 357,10 € 71,42
19 jaar € 1.160,65 € 267,85 € 53,57
18 jaar € 967,20 € 223,20 € 44,64
17 jaar € 764,10 € 176,35 € 35,27
16 jaar € 667,35 € 154,00 € 30,80
15 jaar € 580,30 € 133,90 € 26,78

 


Gedifferentieerde WGA Premie

De premie gedifferentieerde WGA mag voor 50% worden verrekend met de werknemer, tenzij de cao anders vermeldt. Dit mag aan het begin van elk kalenderjaar worden herzien.

pvexpertbeheerWetswijzigingen 2022-2023