Privacy en Cookies

Privacy- en cookieverklaring PvExpert

PvExpert respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt volgens de AVG wetgeving.

Deze verklaring betreft:

  • Website (hierna ook “De website”): www.pvexpert.nl
  • Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): PvExpert VOF,
    gevestigd te Zilverparkkade 19, 8232 WJ Lelystad, KVK-nummer: 52896854.

Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of één van diens functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is jouw eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om jouw apparatuur en jouw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor welke websites en gegevens je op het internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen jou worden gevoerd vanwege:

  • het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet;
  • het schenden van de voorwaarden van deze privacyverklaring.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die wordt opgelopen door jouzelf, derden, of jouw apparatuur, als gevolg van jouw verbinding met de website of het gebruik van de website. Je kunt hierover dan ook geen actie ondernemen tegen de beheerder.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van jouw gebruik van de website, is die gerechtigd alle hierdoor geleden en nog te lijden schade op jou te verhalen.

Indien je tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, mag je deze niet verzamelen of op enige andere manier ongeoorloofd gebruiken. Weerhoud jezelf van iedere daad die een inbreuk oplevert op de persoonlijke levenssfeer van die persoon of personen. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden door PvExpert verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor haar diensten, en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

Voor het verwerken van (persoons)gegevens die via formulieren op de website worden ingevuld, worden de gegevens via e-mail doorgestuurd naar medewerkers van PvExpert. Indien je een contactformulier op de website invult of een e-mail naar PvExpert stuurt, worden de door jou toegestuurde gegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Het is te allen tijde mogelijk de gegevens opnieuw in te zien en/of te laten verwijderen op aanvraag.

Je kunt commerciële aanbiedingen krijgen van PvExpert. Indien je deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur hierover dan een e-mail naar info@pvexpert.nl.

Beveiliging

Alle gegevens die je met PvExpert uitwisselt via de website, worden versleuteld met SSL-beveiliging op basis van het HTTPS-protocol.

Statistische gegevens en Google Analytics

De beheerder maakt gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en om te kunnen analyseren. De gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseert PvExpert de werking van de website. De beheerder heeft Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen worden geanonimiseerd en gegevens over een beveiligde verbinding worden gestuurd.

Met Google heeft de beheerder een verwerkersovereenkomst getekend. De statistische gegevens worden overgebracht naar servers in Europa en de Verenigde Staten, en daar door Google opgeslagen volgens de actuele AVG wetgeving. Je kunt het privacybeleid van Google lezen voor meer informatie over hoe Google aan de AVG voldoet.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of wanneer deze derden de informatie namens Google verwerken. PvExpert heeft hier geen invloed op. De beheerder wijst je er expliciet op dat deze statistische gegevens door PvExpert nooit te herleiden zijn naar jou als persoon of individu. De door de beheerder verzamelde gegevens worden door de beheerder zelf nooit aan derden verstrekt.

Cookies

De website gebruikt cookies die jouw voorkeuren onthouden om bijvoorbeeld het navigeren op de website te vergemakkelijken. Door middel van cookies kan de beheerder het gedrag van bezoekers analyseren en de website verbeteren. De website wordt daarnaast ook gebruikt door derde partijen om cookies te plaatsen, zoals Google Analytics.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en deze via de door jou gebruikte browser opslaan op je eigen computer. De informatie die door middel van cookies door PvExpert en/of derden wordt verzameld, wordt mogelijk voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de website te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat de beheerder weet welke onderdelen van de website populair zijn.
  • Voor persoonlijke voorkeurdoeleinden: om bezoekersnavigatie te vergemakkelijken, zoals het opslaan van cookievoorkeuren, eventuele webshopbestellingen of inloggegevens.
  • Voor advertentie- of marketingdoeleinden: om bezoekers van de website relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen, het aantal keren dat iedere advertentie wordt getoond te beperken, en de effectiviteit van reclamecampagnes te meten.

Welke cookies gebruikt PvExpert?

Op de website wordt gebruikgemaakt van noodzakelijke cookies (t.b.v. de basiswebsitefuncties zoals paginanavigatie). Tevens worden er cookies door derden geplaatst om het websitebezoekgedrag te analyseren (zoals Google Analytics). Er worden géén cookies geplaatst die gedrag op persoonlijk niveau traceren of persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden.

Indien je toestemming geeft voor het plaatsen van cookies, kan de beheerder aanvullende data gebruiken om de website te verbeteren. Als je de cookies uitschakelt, kan de beleving van de website tegenvallen of het gebruikersgemak verminderen.

PvExpert’s volledige cookieverklaring vind je hier.

Weigeren en verwijderen van cookies

Wanneer je surft op de website, krijg je de melding dat de website cookies gebruikt. Je krijgt de optie alleen functionele cookies toe te staan, of alle cookies. Indien je reeds cookies hebt geaccepteerd en je jezelf toch wilt uitschrijven voor (bepaalde) cookies, dan kun je de cookies uit je gebruikte browser verwijderen.

Via de browserinstellingen op je computer kun je reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help-functie van je browser. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers, dien je deze handeling te herhalen op al deze computers en/of browsers.

Meer informatie over te nemen stappen is te vinden op: www.browserchecker.nl

Inzage, correctie en recht van verzet

Als je een relatie met PvExpert hebt, heb je na schriftelijk of telefonisch verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door PvExpert verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je schriftelijk of telefonisch verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Je behoudt het recht om vanuit PvExpert binnen 30 dagen een schriftelijke of telefonische reactie te ontvangen, in overeenstemming met de AVG wetgeving. Verder heb je het recht om jouw gegevens op te vragen in een bestand, zodat een andere partij deze gegevens kan krijgen en gebruiken.

De gegeven toestemming voor cookies kun je zelf aanpassen, zoals te lezen onder Weigeren en verwijderen van cookies. Daarnaast kun je PvExpert schriftelijk op de hoogte stellen wanneer je niet wilt worden benaderd (per post of e-mail) met informatie over haar producten en diensten. Dit kan bij het volgende adres:

Postadres
PvExpert
Minervaweg 5-8537
8239 DL Lelystad

E-mail
info@pvexpert.nl

Indien je het niet eens bent met hoe PvExpert persoonsgegevens verwerkt, neem dan eerst contact op met PvExpert zelf. Bestaat je klacht daarna nog steeds, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Wijzigingen voorbehouden

PvExpert behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Het is raadzaam de privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 27-01-2023

EtiennePrivacy en Cookies