• Moeten we de WAB 2020 zien als donkere wolken die op ons afkomen?

  De WAB 2020 gaat in per 1 januari 2020. Wat betekent dat voor jou als werkgever?

  Als werkgever wil je goed voor je personeel zijn. En dat is niet altijd makkelijk met al die verschillende regels waar je als werkgever aan moet voldoen. En dan heb ik het nog niet over al die verschillende karakters. šŸ™‚

  Ik ben dol op mijn team, maar soms is het een uitdaging om personeel te hebben. Ik moet aan zoveel zaken denken.

  Het eerste wat ik wil is ā€œgoed werkgeverschapā€ hanteren.  Als werkgever moet ik goed voor mijn personeel zorgen. Ik hoor je denken: Wat is goed? Daar zijn de meningen nogal over verdeeld.

  Laten we het houden op het hebben van een goede intentie. Maar met alleen een goede intentie ben je er nog niet. Je moet ook de regels in de gaten houden.

  WAB 2020 wat?

  De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is akkoord bevonden. Deze wet gaat op 1-1-2020 in.

  Je bent van mij niet gewend dat ik vooraf al mededelingen ga doen over een implementatie van een nieuwe wet zo ver voordat de wet ingaat, de praktijk leert namelijk dat er nog van alles kan veranderen.

  Ik maak nu een uitzondering omdat deze wet nogal wat voorbereiding vergt. En daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen.

  WAB 2020: Twee premies

  Verandering: We gaan in elke sector met twee premies werken.

  1.Een lage premie

  • Deze lage premie mag je alleen toepassen bij schriftelijke arbeidsovereenkomsten. Let op! Ook alle werknemers die nu in dienst zijn hebben een schriftelijke arbeidsovereenkomst nodig om in dit tarief te komen.
  • Alleen voor schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd waar vaste werkuren in opgenomen zijn.
  • Er mag geen twijfel zijn over het aantal te werken uren per week.
  • De BBL leerling
  • Jongere onder de 21 jaar met minder dan 52 gewerkte uren per maand (tijdvak maand) of 48 uur per periode (tijdvak 4-weken)

  Let op! Na afloop van het kalenderjaar moet je controleren of de verloonde uren niet meer dan 30% afwijken van het contract. Is dit wel het geval, dan moet je alsnog naar het hoge tarief corrigeren. Houd overwerk dus goed in de gaten.

  2. Een hoge premie

  • Voor min-max contracten. Zij hebben geen vaste werktijden en mogen daarom niet in het verlaagde tarief.
  • Voor oproepkrachten, deze hebben geen vaste uren.
  • Voor werknemers met vaste overeengekomen uren die niet schriftelijk zijn vastgelegd maar mondeling zijn afgesproken.
  • Contracten met een einddatum vallen ook in het hoge tarief. Ook als in het contract vaste uren zijn opgenomen.

  Het papieren dossier is hiermee bijna terug, slechte zaak voor het milieu. Gelukkig kan je tegenwoordig ook online je documenten ondertekenen en daarmee ā€œschriftelijkā€ maken.

  WAB 2020: Duur van de contracten

  Verandering: De duur van alle contracten samen voordat je een vast contract moet geven gaan naar 36 maanden in plaats van de huidige 24 maanden.

  Het 4e contract (of na 36 maanden) blijft altijd een contract voor onbepaalde tijd.

  Waarom is het belangrijk om dit nu al te weten?

  Contracten die je wilt verlengen kun je misschien nu al verlengen naar 36 maanden. De wet gaat namelijk 1-1-2020 in en dan gelden de nieuwe regels voor alle contracten.

  Voorbeeld:
  Op 1 april 2018 heb je een contract gesloten voor 1 jaar. Deze loopt tot en met 31 maart 2019. Het tweede contract heb je voor 6 maanden afgesloten. Deze loopt tot en met 30 september 2019. In totaal heb je nu twee contracten met een duur van 1,5 jaar. Het 3e contract dat je nog kan geven zal aflopen in het jaar 2020 waar de nieuwe regels gelden. Je mag nu nog 1 contract geven van maximaal 1,5 jaar en daarna zal je een onbepaald contract moeten aanbieden.

  Contracten die dit jaar vĆ³Ć³r 1-1-2020 24 maanden hebben geduurd kun je alleen voor onbepaald tijd verlengen.

  Voorbeeld:
  Op 1 januari 2018 heb je een contract van een jaar gegeven. Deze liep tot en met 31-12-2018. Je hebt het contract met dezelfde duur verlengd. Dus het contract loopt nu tot en met 31-12-2019. Dan is betreffende werknemer 24 maanden in dienst. Wil je deze werknemer houden dan zal je deze werknemer een onbepaald contract moeten geven. Doordat de laatste maand van de 24 maanden in het jaar 2019 vielen.

  WAB 2020: Actie bij oproepkrachten

  Verandering: Het rechtsvermoeden van arbeidsuren moet je altijd AANBIEDEN, ook als de werknemer hier niet om vraagt.

  De eerste zes maanden van het oproepcontract kon je de werknemer al betalen naar werk. Dat blijft zo. Als er niet gewerkt is hoef je ook niet te betalen.

  Maar veel werkgevers dachten dat je een oproepkracht nooit hoeft te betalen als er niet gewerkt is, maar dat is niet waar. Een oproepkracht kan zich beroepen om een rechtsvermoeden van arbeidsuren.

  WAB 2020: Rechtsvermoeden van arbeidsuren

  Als een oproepkracht altijd 20 uur in de maand werkt en dit meer dan 3 maanden doet, dan mag hij vermoeden dat dit de komende tijd zo blijft en dat hij/zij een arbeidsovereenkomst heeft voor 20 uur in de maand. Vaak zijn oproepkrachten hiervan niet op de hoogte met als gevolg dat er vaak niets werd betaald aan de oproepkracht als er niet gewerkt was. Dat mag dus niet meer.

  Vanaf 2020 gaat dit veranderen:

  • Je moet de oproepkracht 4 dagen (96 uur) van de tevoren schriftelijk (of elektronisch in een app) oproepen.
  • Trek je binnen deze 4 dagen de oproep terug, dan moet je de opgeroepen uren wel uitbetalen aan de oproepkracht. Ook al hebben ze niet gewerkt.
  • Roep je de oproepkracht later op dan 4 dagen voor de opdracht, dan mag de oproepkracht de oproep weigeren. Zonder opgaaf van reden.

  WAB 2020: Afwijkingen via de CAO

  Alleen bij een cao mag je hiervan afwijken. Als je een afspraak maakt in een arbeidsovereenkomst zonder ondersteuning van een cao is deze afspraak nietig. Mocht het een conflict worden en de rechtszaal halen, dan ga je dit niet winnen.

  En, wat je natuurlijk al wist, ook al werkt de oproepkracht minder dan 3 uren, je moet hem toch voor minimaal 3 uur uitbetalen. Dit blijft zo.

  WAB 2020: Oproepkracht langer dan 12 maanden in dienst

  Is een oproepkracht 12 maanden of langer bij je in dienst? Dan ben je vanaf 2020 verplicht om de oproepkracht een aanbod te doen met vaste uren berekend over het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden!

  Als in januari 2020 een oproepkracht langer dan 12 maanden in dienst is, moet je dus al in januari een aanbod doen aan deze medewerker. De wet gaat direct 1 januari 2020 in.

  Als je dat niet doet kan de medewerker het recht halen. De oproepkracht heeft het recht om het gemiddelde aantal gewerkte uur van het afgelopen jaar uitbetaald te krijgen.

  Advies: Kijk goed naar de uren die je oproepkrachten nu werken en vervang het contract door een contract met vaste uren.

  WAB 2020: Kortere opzegtermijn

  En oproepkracht heeft straks ook een kortere opzegtermijn. De opzegtermijn is verlaagd van Ć©Ć©n maand naar 4 dagen. Na 4 dagen hoeft een oproepkracht niet meer voor je te werken.

  Let op! Jij kan niet zomaar van je oproepkracht af. De oproepkracht valt gewoon onder de regels van het ontslagrecht.

  WAB 2020: Transitievergoeding

  Het laatste punt dat ik alvast wil melden over de wet WAB is over een deel van de transitievergoeding.

  Deze vergoeding moest je betalen als een werknemer 24 maanden in dienst was en jij als werkgever het contract beƫindigde. Omdat je bijvoorbeeld al 2x een jaarcontract hebt gegeven en geen vast contract wilde aanbieden.

  Transitievergoeding ga je straks betalen na 1 dag!

  Als jij als werkgever het contract met je werknemer beƫindigd (ook in de proeftijd) dan moet je betalen. Dit is nu na 2 jaar (24 maanden) en vanaf 1 januari 2020 is dit vanaf dag 1 als jij als werkgever het initiatief neemt om het dienstverband te beƫindigen.

  Met deze informatie mag je zelf bepalen of je de WAB ziet als donkere wolken of juist niet.

  We snappen goed dat dit bericht wellicht vragen oproept. Neem gerust contact met ons op. We denken graag met je mee.

error: Content is protected !!