• Deze week is de eerste 'normale' week weer van het jaar. De vakanties zijn voorbij en de
  Nieuwjaarswensen zijn gedaan.
  Het is nu tijd om de wijzigingen salarisadministratie voor 2017 te bestuderen. Zoals elk jaar is weer flink wat veranderd.

  Ik zet de belangrijkste wijzigingen salarisadministratie voor 2017 op een rij:

  •  De minimumlonen zijn verhoogd per 1-1-2017.
  • Het gebruikelijk loon voor DGA’s is gewijzigd naar € 45.000,00.
  • Fiscale waarde maaltijden gaat naar € 3.30 (was € 3.25)
  • Nieuw in 2017 is het lage-inkomensvoordeel (LIV) Verrekening voor het eerst in 2018
  • De AOW-leeftijd gaat naar 65 jaar en 9 maanden
  • Afschaffing van fictieve dienstbetrekking voor commissarissen
  • Premie werkhervattingskas 2017 (zie brief belastingdienst) is gewijzigd, graag kopie aan ons doorsturen
  • Premie WW 2.64 %
  • Premie WAO/WIA 6.66 %
  • Premie zorgverzekeringsheffing 6.65%
  • Premiebijdrage ZvW 5.40% (voor de DGA en pensioenuitkeringen e.d.)
  • Maximumpremieloon € 53.701 op jaarbasis
  • De premie WGA vast én WGA flex wordt één werknemerspremie de Gedifferentieerde premie WGA
  • Door het samenvoegen van deze premies kan je nu eigenrisicodrager worden voor het gehele WGA
  • Taken van Zorginstituut Nederland zijn deels overgedragen aan CAK
  • Bijtelling voordeel privégebruik auto is veranderd. Alleen auto’s zonder een CO2 uitstoot krijgen een bijtelling van 4% alle overige auto’s gaan naar 22% bijtelling. Dit geldt alleen voor auto’s die op of na 1-1-2017 voor het eerst op naam worden gesteld.
  • Berekening vrije ruimte blijft 1,2%
  • Verlofkaart

  Op 1 januari staat ook weer elke verlofkaart op 0. Wil je Verlof uit 2016 is nog inzien? Dat kan door rechtsboven in het scherm te kiezen voor jaar 2016-12-M.
  Voordat je dat kunt doen moet je eerst op 2016-1-M klikken en het jaar en de maand veranderen.
  Dan zie je de oude verlofkaart.
  Let op: Zijn alle verlofaanvragen goedgekeurd? Zonder goedkeuring wordt het verlof niet afgeschreven!
  Het kan zijn dat er een verkeerd saldo wordt meegenomen naar 2017. Geef ons een seintje als het verlof is bijgewerkt

  Wij zijn er!

  Ook in 2017 staan wij je graag weer met raad en daad bij. Heb je vragen over de wijzigingen salarisadministratie? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan met de chat op de website, via divers social mediakanalen of via het contactformulier op de website.

  Het maakt ons niet uit hoe dat je contact met ons opneemt, maar blijf vooral niet met je vragen zitten.

   

  Meer weten?

  Neem dan gerust contact met ons op.

   

error: Content is protected !!